oc rolnika gospodarstwo rolne

oc rolnika gospodarstwo rolne

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Co powinieneś wiedzieć na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników? Jaką ochronę zapewnia? Co z budynkami i zwierzętami w gospodarstwie? Poniżej prezentujemy garść praktycznych informacji na temat ubezpieczeń niezbędnych dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. 🙂

Jak działa ubezpieczenie OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Ma na celu zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. Ubezpieczenie stanowi ochronę także dla samego rolnika, gdyż to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Kiedy może się przydać OC rolnika?

 • spowodowane zostanie uszkodzenie czyjegoś ciała, inwalidztwo lub śmierć (tzw. szkody na osobie),
 • zniszczona zostanie czyjaś własność (tzw. szkody w mieniu).

Oto przykładowe sytuacje:

 • Rolnik opryskiwał swoje pole, ale niestety w związku z tym zatruł pszczoły sąsiada – sąsiad domaga się pokrycia kosztów strat.
 • Krowa należąca do rolnika wbiegła na ulicę i spowodowała wypadek – poszkodowany domaga się odszkodowania za uszkodzone auto czy związany z wypadkiem poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika zwykle wypłacane jest osobom trzecim, ale może zostać wypłacone także samemu rolnikowi lub osobie, która pracuje w jego gospodarstwie – np. gdy spadnie z drabiny, która była z winy rolnika w złym stanie technicznym. Bywa też, że z winy osoby pracującej w gospodarstwie szkody dozna sam rolnik. W obu tych przypadkach zakład ubezpieczeń również wypłaci odszkodowanie, lecz będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, np. zadośćuczynienie czy zwrot kosztów leczenia.      

Kiedy trzeba zawrzeć ubezpieczenie OC rolnika?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie, które może być wynikiem np. zakupu gospodarstwa, odziedziczenia, czy też obdarowania. Umowa ubezpieczenia OC rolnika zawierana jest na 12 miesięcy.W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC skutkuje karą w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kogo obejmuje OC rolne?

Ubezpieczenie OC rolników objmuje szkody wyrządzone przez rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby, które pracują w jego gospodarstwie rolnym. Osobą pracującą w gospodarstwie rolnym jest nie tylko osoba w nim mieszkająca, ale także osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca pomoc sąsiedzką. W skórcie OC rolne obejmuje szkody wyrządzone przez:

 • rolnika;
 • bliskich rolnika, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, 
 • osoby, które pracują wgospodarstwie,
 • zwierzęta należące do rolnika.

Ile może wynieść odszkodowanie?

Odszkodowanie z OC rolników wypłacane jest do sumy gwarancyjnej, która wynosi:

 • dla szkód na osobie – 5 000 000 euro – za jedno zdarzenie,
 • dla szkód w mieniu – 1 000 000 euro – za jedno zdarzenie.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Na gospodarstwo rolne składają się nie tylko pola czy sady, ale przede wszystkim domy, magazyny, stajnie, obory i wiele innych budynków. Budynki te często są podstawą funkcjonowania gospodarstwa. Warto je więc zabezpieczyć przez ewentualnymi zniszczeniami na skutek zdarzeń takich jak:

 • ogień, piorun, eksplozja,
 • opad śniegu, powódź, grad,
 • deszcz nawalny, huragan, podtopienie,
 • obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina lub upadek statku powietrznego.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem majątkowym, którego celem jest zapewnienie rolnikowi odszkodowania w przypadku, gdy w wyniku np. powodzi, pożaru czy gradu zniszczeniu ulegną budynki składające się na gospodarstwo rolne. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają:

 • budynki mieszkalne gospodarstwa;
 • budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły.

Ubezpieczenie to ma na celu ochronę interesu majątkowego rolnika, co jest szczególnie istotne w przypadku gospodarstw, których posiadacze nie mają innych źródeł dochodu, lub dochody te są zbyt małe, by zabezpieczyć środki na pokrycie ewentualnych strat.

Jakie budynki mamy obowiązek ubezpieczyć?

Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budynek, który spełnia te warunki podlega obowiązkowi ubezpieczenia niezależnie od jego przeznaczenia – także, gdy stoi newykorzystywany. Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje, kiedy budynek zostaje pokryty dachem.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i domowych

Ważną częścią gospodarstwa są także zwierzęta – począwszy od zwierząt hodowlanych a skończywszy na najmniejszym psiaku, który biega na posesji. 😉

W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenie zwierząt gospodarskich ubezpieczenie może pokrywać koszty:

 • padnięcia zwierząt hodowlanych wskutek zdarzenia losowego lub choroby;
 • utylizacja zwłok i ich transportu, strat powstałych w produkcji mleka czy w skutek utraty płodu;
 • koszty padnięcia i uboju z konieczności;
 • koszty bezskutecznego a rokującego nadzieję leczenia, w przypadku kiedy zwierzę padło lub musiało zostać dobite.
 • koszty powikłań związanych z ciążą, porodem czy też zabiegiem weterynaryjnym.

Najczęściej jednak przyjmowane jest, iż ubezpieczeniem objęte mogą być:

 • konie i owce w wieku od sześciu miesięcy;
 • bydło od jednego miesiąca;
 • trzoda chlewna od 25 kg wagi.

Warunkiem przyjęcia zwierzęcia do ubezpieczenia jest przede wszystkim jego dobry stan zdrowia – zwierzę musi być zdrowe i bez wad. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego możliwość ubezpieczenia zwierzęcia może zostać ograniczona ze względu na wiek zwierzęcia. Przedziały wiekowe dla zwierząt hodowlanych jak i wagowe dla trzody chlewnej są idywidulanie określane przez Ubezpieczycieli i w związku z tym mogą się różnić.

Nawet w przypadku posiadania jedynie „standardowych” zwierząt  domowych, czyli psów, kotów – warto rozważyć zawarcie umów ubezpieczenia spośród poniższych trzech kategorii

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela zwierzęcia – zabezpiecza właściciela zwierzęcia (albo inna osobę, która chowa zwierzę) przed ryzykiem poniesienia kosztów związanych z naprawieniem szkód wyrządzonych przez zwierzę innym osobom. Obejmuje to zarówno koszty leczenia osoby pogryzionej przez naszego psa, czyli odszkodowania i świadczenia wypłacane tytułem szkody na osobie, jak i szkody na mieniu, np. zadrapany lakier na masce samochodu sąsiada po której przebiegł nasz kot. To konieczne ubezpieczenie dla wszystkich właścicieli mniejszych czy większych psów!
 • Ubezpieczenia kosztów leczenia zwierzęcia – zależnie od wariantu obejmować może leczenie wyłącznie operacyjne ratujące życie, leczenie chorób i urazów powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź leczenie chorób ujawnionych w okresie ubezpieczenia; 
 • Ubezpieczenia typu assistance w związku z posiadaniem zwierzęcia – zwykle dostępne, jako opcja rozszerzające tzw. assitance domowy tj. w razie wypadku właściciela można liczyć na pomoc w organizacji opieki nad zwierzętami domowymi, informację o niezbędnych warunkach podróży dla zwierzęcia (psa, kota), zorganizowanie wizyty u weterynarza czy naprawa drobnych usterek domowych spowodowanych przez zwierzęta.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak tanio i solidnie ubezpieczyć swoje gospodarstwo skorzystajcie z pomocy i doświadczenia naszych specjalistów, którzy pomogą Wam wybrać najlepszą spośród ofert wielu towarzystw ubezpieczeiowych dostępnych w naszym biurze Bernat Ubezpieczenia Inowrocław. 🙂

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

 • telefonicznie – pod numerem (52) 357 04 17;
 • mailowo – pod adresem: inowroclawubezpieczenia@gmail.com;
 • osobiście – w naszym biurze Bernat Ubezpieczenia w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6A (I piętro).

Zapraszamy! 🙂


Bernat Ubezpieczenia Inowrocław 

ul. Świętokrzyska 6A

88-100 Inowrocław

tel. 52 357 04 17

e-mail: inowroclawubezpieczenia@gmail.com

Znajdź nas na Facebook’u!


Bernat Ubezpieczenia

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej wykorzystujemy, by pomóc Ci poznać pozytywną stronę ubezpieczeń - w naszym serwisie znajdziesz praktyczne porady i artykuły oraz bogatą ofertę ubezpieczeń różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Jesteśmy do Twojej dyspozycji! :)

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *